Belangrijke mededelingen

blijf op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke mededelingen van Deena's

Op de pagina "Belangrijke mededelingen" houden we u op de hoogte van de laatste updates, aankondigingen en cruciale informatie die van belang is.

Hier vindt u niet alleen informatie over eventuele wijzigingen in onze openingstijden, maar ook over speciale evenementen, lopende promoties en belangrijke nieuwsberichten.

Het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat u altijd goed geïnformeerd bent over wat er gaande is bij Deena's. Vergeet dus niet om deze pagina regelmatig te bezoeken om niets te missen.


 Inhoud


Sluiting in verband met zomervakantie

Gepubliceerd 2 juli 2024

Beste klanten,

We willen u graag informeren over onze vakantieplannen. Van maandag 29 juli tot en met zondag 11 augustus zullen wij gesloten zijn. Deze periode gebruiken we om even op te laden en te genieten van de zomerse zon. Na deze welverdiende rustperiode staan we op maandag 12 augustus weer helemaal voor u klaar.

Tijdens onze vakantieperiode kunnen we geen bestellingen verwerken of leveren. Mocht u vragen, zorgen of andere zaken hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zullen ons best doen om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er echter rekening mee dat er tijdens de vakantieperiode enige vertraging kan optreden in onze reacties.

 

Na onze terugkeer op 12 augustus zijn we weer volledig operationeel en klaar om uw bestellingen te ontvangen, te verwerken en bij u af te leveren met de kwaliteit en service die u van ons gewend bent. We begrijpen dat dit mogelijk enige ongemakken met zich mee kan brengen en waarderen uw geduld en begrip in deze tijd.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw voortdurende steun en vertrouwen in ons bedrijf. We kijken ernaar uit om u na onze vakantie weer van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,
Het team van Deena's


Sluiting op 7 juli 2024

Gepubliceerd 25 juni 2024

Beste klanten,

We willen u informeren dat Deena's op zondag 7 juli 2024 gesloten zal zijn. Dit betekent dat er op deze dag geen bestellingen kunnen worden geplaatst of bezorgd.

We bieden onze verontschuldigingen aan voor eventueel ongemak dat hierdoor ontstaat en danken u voor uw begrip.

We kijken ernaar uit om u op maandag 8 juli weer van dienst te zijn!

Met vriendelijke groet,
Het team van Deena's


Tijdslot bij Vaderdagbestellingen

Gepubliceerd 15 juni 2024

Beste klant,

Morgen is het Vaderdag, de per­fecte ge­le­gen­heid om deze spe­cia­le man in het zon­netje te zet­ten en te ver­wen­nen

We willen u graag informeren dat er bij het bestellen van Vaderdagontbijten een tijdslot gekozen dient te worden. Hoewel u geen specifiek Vaderdagontbijt hebt besteld, zal uw ontbijt, omdat het op Vaderdag wordt bezorgd, toch binnen een tijdslot geplaatst worden. De tijdsloten voor Vaderdag zijn van 07:30 uur tot 09:30 uur en van 09:45 uur tot 11:30 uur.Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met de door u gewenste bezorgtijd. Het kan echter voorkomen dat uw bestelling eerder of later wordt afgeleverd dan door u aangegeven.

We danken u voor uw begrip.
We stre­ven er uiter­aard naar uw be­stel­ling op tijd af te le­ve­ren en zul­len er al­les aan doen om dit te rea­li­seren. Het kan ech­ter voor­komen dat on­voor­ziene (verkeers)situaties een kleine ver­tra­ging ver­oor­za­ken in de be­zor­ging.

We ho­pen op uw be­grip in het ge­val dat dit zich voor­doet.Na­mens het ge­he­le team van Deena's wil­len we u bij voor­baat een fan­tas­tische en ge­zel­lige Vader­dag toe­wen­sen. We ho­pen dat uw vader zal ge­nie­ten van het heer­lijke ont­bijt en dat deze dag ge­vuld zal zijn met war­me her­in­ne­rin­gen.

Met vrien­de­lijke groet,
Het team van Deena's


Bezorging Moederdagontbijt

Gepubliceerd 11 mei 2024

Beste klant, 

Morgen is het Moederdag, de per­fecte ge­le­gen­heid om deze spe­cia­le vrouw in het zon­netje te zet­ten en te ver­wen­nen.

We willen u graag informeren dat er bij het bestellen van Moederdagontbijten een tijdslot gekozen dient te worden. Hoewel u geen specifiek Moederdagontbijt hebt besteld, zal uw ontbijt, omdat het op Moederdag wordt bezorgd, toch binnen een tijdslot geplaatst worden. De tijdsloten voor Moederdag zijn van 08:00 uur tot 09:30 uur en van 10:00 uur tot 11:30 uur.

Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met de door u gewenst bezorgtijd. Het kan echter voorkomen dat uw bestelling iets eerder odf later wordt afgeleverd dan door u aangegeven.

We danken u voor uw begrip.

We stre­ven er uiter­aard naar uw be­stel­ling op tijd af te le­ve­ren en zul­len er al­les aan doen om dit te rea­li­seren. Het kan ech­ter voor­komen dat on­voor­ziene (verkeers)situaties een kleine ver­tra­ging ver­oor­za­ken in de be­zor­ging.
We ho­pen op uw be­grip in het ge­val dat dit zich voor­doet.

Na­mens het ge­he­le team van Deena's wil­len we u bij voor­baat een fan­tas­tische en ge­zel­lige Moe­der­dag toe­wen­sen. We ho­pen dat uw moeder zal ge­nie­ten van het heer­lijke ont­bijt en dat deze dag ge­vuld zal zijn met war­me her­in­ne­rin­gen.

Met vrien­de­lijke groet,
Het team van Deena's


Het is alweer even geleden

Gepubliceerd 18 maart 2024

Bij Deena's stre­ven we er con­ti­nu naar om onze ge­waar­deer­de klan­ten te ver­wen­nen met de lek­ker­ste en meest verse lunch­op­ties.
Het is al­weer even ge­le­den sinds we van u heb­ben ge­hoord, en we mis­sen uw ent­hou­sias­me voor onze heer­lijke brood­jes, lunch­scha­len, lunch­sa­la­des en mini brood­jes.
Daar­om ont­vangt u wan­neer u nu uw be­stel­ling bij Deena's plaatst een spe­cia­le kor­ting van 10%!

Ja, u leest het goed, 10% kor­ting op uw hele be­stel­ling. Dit is onze ma­nier om u te la­ten we­ten hoe­zeer we u als klant waar­de­ren.

Of u nu een ver­ga­de­ring hebt, een be­drijfs­eve­ne­ment or­ga­ni­seert of ge­woon uzelf en uw team wilt trak­te­ren op een smaak­vol­le lunch, Deena's heeft alles wat u nodig hebt.

Wacht niet lan­ger en pro­fi­teer van deze ex­clu­sie­ve aan­bie­ding. Om auto­ma­tisch 10% kor­ting te ontvangen, ge­bruikt u bij het plaat­sen van uw be­stel­ling de vol­gen­de kor­tings­code:

D6JH4DDNSK9 

Bij Deena's staan we al­tijd klaar om aan uw cu­li­naire wen­sen te vol­doen. We kij­ken er­naar uit om weer van u te ho­ren en uw vol­gen­de be­stel­ling te mo­gen ver­zor­gen.
Met culinaire groeten,
Het team van Deena's


Vroege Vogel Korting

Gepubliceerd 16 maart 2024

Profiteer alleen vandaag nog van onze Vroege Vogel Korting!
Bestel uw Paasontbijt nu en ontvang een korting van 10%
als u er snel bij bent.
Bij het afronden van uw bestelling kunt u de kortingscode
VROEGEVOGELPASEN2024
invoeren om van de korting te profiteren.
Wacht niet langer en bestel uw Paasontbijt vandaag nog!


Bestelling Kerstspecials

Gepubliceerd december 2023

Officieel hebt u de gelegenheid voor het bestellen van Deena's Kerstspecials tot en met 21 december.
Echter, in verband met de drukte roind de feestdagen, maar vooral om teleurstellingen te voorkomen, adviseert Deena's u om met het bestellen van Deena's Kerstpecials niet te wachten tot die datum.
Voor de bestellingen geldt ook hier: vol=vol.


Bestelling Catering particulieren

Gepubliceerd december 2023

In verband met de drukte rond de feestdagen moet Deena's haar particuliere klanten helaas meedelen, dat zij voor de komende Kerstdagen geen catering kunnen bestellen.


Niet mogelijk bestellingen te plaatsen

Gepubliceerd december 2023

BELANGRIJKE MEDEDELING

Beste Klanten,
Voor aanstaande donderdag 14 december is het niet meer mogelijk om bestellingen te plaatsen.
Wij waarderen uw eerdere bestellingen en bedanken u voor uw vertrouwen in onze diensten.
Degenen die lunches willen bestellen voor en op aanstaande vrijdag 15 december, wijzen wij erop dat dit mogelijk is tot uiterlijk 11:00 uur.
Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat u kunt genieten van onze smakelijke lunches aan het einde van de week.
Wij danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Team Deena's


Tijdelijke sluiting

Gepubliceerd november 2023

BELANGRIJKE MEDEDELING

Van 24 t/m 26 november zijn wij gesloten.

Het spijt ons te moeten meedelen dat het gedurende deze periode niet mogelijk is voor onze particuliere klanten om bestellingen te plaatsen die binnen deze periode moeten worden afgeleverd. Uiteraard kunt u wel bestellingen plaatsen die na 26 november moeten worden afgeleverd.
We waarderen uw begrip en danken u voor uw loyaliteit en vertrouwen in ons.
Tijdens deze periode zijn wij uitsluitend per e-mail bereikbaar.
Onze excuses voor eventueel ongemak dat hierdoor kan ontstaan.
Wij kijken ernaar uit om u na 26 november weer volledig van dienst te kunnen zijn.


Mededeling vakantiesluiting

Gepubliceerd 21 juli 2023

Beste re­la­tie,
We in­for­me­ren u graag over onze zomerva­kan­tie­.

We zijn van woensdag 2 tot en met maandag 14 au­gus­tus ge­sloten. Op din­sdag 15 au­gus­tus staan we weer volledig voor u klaar.
We wil­len be­na­druk­ken dat va­ste be­stel­ling­en tij­dens onze va­kan­tie­pe­ri­o­de ge­woon door­gaan. Dus als u op va­ste da­gen be­stel­ling­en ont­vangt, hoeft u zich geen zor­gen te ma­ken. We ver­wer­ken en le­ve­ren uw be­stel­ling­en zon­der on­der­bre­king, zoals u van ons ge­wend bent.

Na on­ze va­kan­tie­pe­ri­o­de, op din­sdag 15 au­gus­tus, staan we weer vol­le­dig voor u klaar. Ons team staat dan klaar om uw be­stel­ling­en te ont­van­gen, te ver­wer­ken en bij u af te le­ve­ren.

Als u vra­gen hebt over uw be­stel­ling­en, zor­gen of an­de­re za­ken, kunt u al­tijd con­tact met ons op­ne­men. We stre­ven er­naar om uw vra­gen zo snel mo­ge­lijk te be­ant­woor­den. Wel vra­gen we u om be­grip te heb­ben voor mo­ge­lijke ver­tra­ging in on­ze re­ac­ties tij­dens on­ze va­kan­tie­pe­ri­o­de.
We waar­de­ren uw be­grip en ver­trou­wen in ons be­drijf. We ho­pen dat u een fan­tas­ti­sche zo­mer be­leeft en kij­ken er­naar uit om u na on­ze va­kan­tie weer vol­le­dig van dienst te zijn.
Met har­te­lijke groet,
Het team van Deena's


Nieuwsbrieven

Hier vindt u onze laatste zes nieuwsbrieven.