• altijd dagverse producten
  • 7 dagen per week bezorging
  • voor bedrijven en particulieren
  • lage bezorgkosten

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.deenas.nl (hierna genoemd de "Website"). Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

■   Algemeen
De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Deena's en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de Website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen op dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

■   Aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade, inclusief indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website.

■   Externe links
De Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder onze controle vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van de standpunten die daarin worden geuit.

■   Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of bij te werken. We zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken.

■   Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluidsfragmenten, videoclips en software, is eigendom van Deena's. Dergelijke inhoud is beschermd door auteursrecht, handelsmerkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

■   Toepasselijk recht
Deze disclaimer valt onder het Nederlands recht en eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Den Haag.

Als u vragen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.