Disclaimer

transparantie in aansprakelijkheid

Disclaimer voor www.deenas.nl (hierna aangeduid als "de Website"). Door gebruik te maken van de Website stemt u in met deze disclaimer.

 

Algemeen

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar de informatie up-to-date en correct te houden. We bieden geen garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de Website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen op de Website, voor welk doel dan ook. Het gebruik van deze informatie is daarom strikt op eigen risico. Bij twijfel over een product raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

 

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, inclusief indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website.

 

Externe links

De Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder onze controle vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van de standpunten die daar worden uitgebracht.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of bij te werken. We zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken.

 

Afbeeldingen

We streven er voortdurend naar om ons assortiment te verbeteren en te vernieuwen. Hierdoor kan het voorkomen dat afbeeldingen van producten op onze website enigszins afwijken van de werkelijkheid. We doen ons uiterste best om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over onze producten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluidsfragmenten, videoclips en software, is ons eigendom. Dergelijke inhoud is beschermd door auteursrecht, handelsmerkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Toepasselijk recht

Deze disclaimer valt onder het Nederlands recht en eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer leggen wij voor aan de bevoegde rechtbanken in Den Haag.

 

Contact

Als u vragen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.