• altijd dagverse producten
  • 7 dagen per week bezorging
  • voor bedrijven en particulieren
  • lage bezorgkosten

Disclaimer

■   Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.deenas.nl.
Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

■   Aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voor­behouden. Deena's spant zich in om de informatie op haar website, waaronder beeldmateriaal, zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn, maar behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen daarvan af te wijken. Deena's aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ont­staan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.

■   Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op de website kan Deena's zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen.
Deena's spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

■   Auteursrecht

Alle rechten van intelectueel eigendom van de informatie op de website liggen bij Deena's.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Deena's, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.
Voor zover Deena's bij het ontwerpen en het onderhouden van de website materiaal van derden heeft gebruikt, heeft Deena's tot het uiterste getracht daarvoor licentievrij materiaal te gebruiken.
Bent u van mening, dat Deena's materiaal heeft gebruikt dat tot uw eigendom behoort, dan kunt u daarover contact opnemen met Deena's.